Overvekt er stress

Stress hormoner kan øke appetitten og vekten.
Vektøkning kan forsterke stress responsen og en legger mer på seg.
Løsningen er å bryte stressmønsteret for å gå ned i vekt.

Forskere har funnet ut….

Forskere ved UiS har funnet ut at stress kan forårsake fedme.
Stresshormonet kortisol gjør at appetitten kan økes, vi spiser mer og legger på oss.

Stress og fedme forsterker hverandre. Vektøkningen kan utløse stressresponsen som igjen føre til ytterligere vektøkning. En kommer inn i en vond spiral der løsningen for å gå ned i vekt er å bryte stressmønsteret.

Ved bruk av StopStress-metoden kan du oppnå å stoppe stressresponsen raskere.  Antall aktiveringer av stressresponsen kan avta. Mindre kortisol vil skilles ut, apetitten kan avta. Det kan bli lettere å gå ned i vekt.

StopStress-metoden på mobil app

StopStress-metoden er en mental øvelse – tilgjengelig hele tiden – på mobil app’en.

Benytt stopstress-metoden hver gang du:

  • kommer inn i en negativ følelsesmessig reaksjon
  • blir støtt/truet
  • blir redd eller frykter noe
  • er deprimert eller får angst

Når den mentale øvelsen er gjennomført, gir du tilbakemelding på hvilken følelse du var inne i og styrken på den før og etter gjennomføringen av øvelsen samt årsaken til at du ble truet/støtt.

Mobil app’en med stopstress-metoden er gratis. Last den ned NÅ.

Trykk på bildene under for å laste ned stopstress-metoden.

Start typing and press Enter to search